Het Groot Gorcums Dictee

Helaas, u zult hier niet de dicteetekst vinden van dit eerste Groot Gorcums Dictee. Wel kunt u hier links vinden naar handige websites en de spellingsregels.

Handige links

Het Genootschap Onze Taal

Vereniging van taalliefhebbers met een actuele website, het maandblad Onze Taal en een Taaladviesdienst. Een aanrader!

Woordenlijst Nederlandse taal

Online en dus handig.

De Nederlandse Taalunie

Beleidsorganisatie waarin Nederland, Belgiƫ en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren.

Spellingsregels

Voor het Groot Gorcums Dictee wordt als norm voor de juiste spelling gebruikt:

- De leidraad en de woordenlijst van het 'Groene Boekje', ofwel de spelling in de Woordenlijst Nederlandse Taal zoals in 2005 uitgegeven door Sdu Uitgevers/Lannoo (zie ook de link hierboven naar de Woordenlijst Nederlandse taal).

- Voor woorden die niet in het 'Groene Boekje' staan, geldt de spelling in Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (14e herziene uitgave uit 2005).

De volgende 6 punten gelden als fout:
1. spelfouten;
2. het onjuiste gebruik van koppeltekens en/of
afbrekingstekens of het ontbreken daarvan;
3. het niet op de juiste manier aaneenschrijven van
samenstellingen;
4. fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en
trema's;
5. het gebruik van hoofdletters als het kleine letters
moeten zijn;
6. het gebruik van kleine letters als het hoofdletters
moeten zijn.