Het goede doel

Het dit jaar gekozen goede doel is Taalproject Gorinchem.

Het Taalproject

Maar liefst 1 op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd, maar loopt daar niet graag mee te koop. Zij kunnen onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Soms schamen ze zich, maar vaak weten ze ook niet dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn.
Het Taalproject organiseert gratis taallessen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit is een initiatief van onderwijskundige Martijn Lukkien. Momenteel organiseert hij dit enkel nog in Leerdam, maar het project wordt nu ook opgestart in Gorinchem. De opbrengt van dit dictee zal volledig ten goede komen aan taalonderricht aan laaggeletterden in Gorinchem door vrijwilligers.
Voor meer informatie over dit project kijkt u op: www.taalproject.nl.